SCIOS keuring stookinstallaties/CV-ketels

U wilt inzicht in de veilige werking en de uitstoot van een CV-toestel of andere stookinstallaties. De overheid heeft het verplichte toezicht geregeld via het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn goed werkende stookinstallaties essentieel voor het milieu en uw bedrijfscontinuïteit. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met alle gemeten waarden, inclusief een onafhankelijk advies over veiligheid en doelmatig energiegebruik binnen uw organisatie.

Keuring verplicht voor gasinstallaties boven 100 kW nominaal thermisch ingangsvermogen

De gebruikte brandstof (gas of olie) en het nominaal vermogen bepalen of een inspectie wettelijk verplicht is. De overheid heeft hiervoor een beslisboom opgezet.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting verzorgen wij de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) bij inbedrijfstelling van de stookinstallatie en de Periodieke Inspectie (PI) gebaseerd op de wettelijke verplichting om de bestaande stookinstallatie te keuren. Wij hanteren eenduidige meetmethoden waardoor u bij de vervolgmetingen vergelijkingen kunt maken. De keuring voor gas- of oliegestookte verwarmingsketels, luchtverhitters, stoomketels en heetwaterketels valt onder SCIOS Scope 1, 2 en 3. Wij zijn SCIOS-gecertificeerd om EBI- en PI-inspecties aan alle typen stookinstallaties en brandstofleidingen uit te voeren.

Brandstofleiding en emissiemeting niet vergeten!

Als een stookinstallatie keuringsplichtig is geldt dit ook voor de brandstoftoevoerleiding. Daarnaast dient voor de grotere toestellen ook een emissiemeting te worden uitgevoerd.

SCIOS keuring stookinstallaties/CV-ketels
  • Goed opgeleide en ervaren stookinspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerd voor alle scopes
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign

Notice: Undefined index: cookie_instellingen_ingesteld in /home/interander/domains/parkstadinspecties.internetanders.nl/public_html/views/paginas/main.php on line 374